augustus 25, 2015

Algemene voorwaarden

Artikel 1.
Indien u aan tennisles of een tenniskamp deelneemt bij The Tennis Factory, gaat The Tennis Factory er van uit dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. Deze zijn te vinden op http://www.thetennisfactory.nl/algemene-voorwaarden/

Artikel 2.
De trainer heeft na iedere tennisles 5 minuten pauze voor administratie, overleg met spelers/ouders of een korte eet- en drinkpauze. Gedurende deze 5 minuten heeft de cursist de beschikking over de trainingsbaan.

Artikel 3.
The Tennis Factory behoudt het recht om inschrijvingen te weigeren om wat voor reden dan ook.

Artikel 4.
Indien de tennisles uitvalt, wegens weersomstandigheden of door de slechte toestand van de baan, zal de volgende regeling worden getroffen;
Er worden 19 lesweken in de zomer en winter ingepland. Dit is inclusief regen/sneeuw/risicoweken. Bij een 4de keer uitval zal The Tennis Factory een inhaaldag plannen. Bij een 5de keer uitval plannen wij 2 inhaaldagen enzovoort.

Artikel 5.
Wanneer de cursist niet beschikbaar is op de door The Tennis Factory aangegeven inhaaldatum wordt deze les beschouwd als gegeven. De inhaaldatum wordt minimaal 14 dagen van te voren aangegeven.

Artikel 6.
Een door weersomstandigheden afgebroken tennisles wordt als gegeven beschouwd. De les moet dan wel minimaal 20 minuten bezig zijn.

Artikel 7.
Bij uitval van de tennisles door ziekte van de leraar of een aan de leraar toe te rekenen oorzaak zal de trainer worden vervangen of zullen de tennislessen worden ingehaald op een aangegeven inhaaldatum.

Artikel 8.
Het openstaande bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. De factuur zal verstuurd worden voor aanvang van de eerste training of event.

Artikel 9.
Als u na 14 dagen niet heeft betaald, ontvangt u de eerste herinnering.

Artikel 10.
Als u niet binnen 14 dagen na het ontvangen van de eerste herinnering heeft betaald stuurt The Tennis Factory een tweede herinnering. U heeft 7 dagen de tijd om de factuur alsnog te voldoen.

Artikel 11.
Als u niet binnen 7 dagen na het ontvangen van de 2e herinnering heeft betaald stuurt The Tennis Factory een aanmaning en is The Tennis Factory genoodzaakt om 25 euro administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 12.
Wilt u in 2 termijnen betalen of heeft u vragen over betalingen dan kunt u altijd contact met ons opnemen via e-mailadres; info@thetennisfactory.nl

Artikel 13.
The Tennis Factory is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten. Deelname aan de cursus is op eigen risico en The Tennis Factory gaat er vanuit dat de cursisten fit zijn.

Artikel 14.
Eventuele schade opgelopen gedurende de cursus, waarvoor The Tennis Factory aansprakelijk wordt gesteld, wordt vergoed tot de hoogte van de uitkering van de aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 15.
Alle informatie over lesduur en tarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. The Tennis Factory heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal haar leerlingen hiervan op de hoogte brengen.

Artikel 16.
Tennislessen die om welke reden dan ook verzuimd worden (ook ziekte, blessure, verhuizen etc.) door de cursist zijn voor rekening van de cursist.

Artikel 17.
Bij verhindering van de leerling kan de leerling zelf voor een persoon van hetzelfde niveau als invaller zorgen. Dit in overleg met de trainer. Minimaal 24 uur van te voren doorgeven.

Artikel 18.
Privélessen om welke reden dan ook verzuimd door de cursist dienen minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien dit niet het geval is, wordt de les als gegeven beschouwd.

Artikel 19.
Na inschrijving vindt geen restitutie van het lesgeld meer plaats. Ook als de cursus door u voortijdig moet worden afgebroken vindt geen restitutie plaats. De tennisles mag wel door een vervanger van gelijke sterkte worden overgenomen. Dit in overleg met de trainer.

Artikel 20.
Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er geen tennisles plaats tenzij door de trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Indien er lessen zijn uitgevallen kunnen er in de vakanties lessen ingehaald worden. De inhaaldata worden van te voren gecommuniceerd via e-mail en/of de website van The Tennis Factory.

Artikel 21.
The Tennis Factory kan niet garanderen dat de groep waar u voor inschrijft, ook daadwerkelijk altijd tot deze groepsgrootte kan komen. Bij één cursist meer of minder in uw groep zal geen contact met u worden opgenomen. De kosten zijn evenredig aan het aantal spelers dat in uw groep traint.
 Bij meer dan één speler verschil neemt The Tennis Factory contact met u op en zoeken wij gezamenlijk naar een oplossing. The Tennis Factory zal niet het financiële verlies van het aantal cursisten in een groep compenseren.